Izdelava vseh vrst projektne in tehnične dokumentacije

- projektiranje notranje in zunanje razsvetljave za vse vrste objektov
- projektiranje energetskih sistemov za osnovno in rezervno napajanje objektov
- transformatorske postaje 20 (10)/0,4 kV
- generatorske postaje, sistemi neprekinjenega napajanja
- sistemi klimatizacije, ogrevalni in prezračevalni sistemi
- kotlovnice
- kompresorske postaje
- vodovodni sistemi, kanalizacijska črpališča
- čistilne naprave
- elektro inštalacije industrijskih zgradb
- elektroinstalacije poslovnih zgradb
- elektroinstalacije trgovskih objektov
- elektro-komunalna infrastruktura
- fotovoltaične elektrarne
- energetske sanacije razsvetljave
- NN in TK priključki
- Inženiring

Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov

Izdelava detajlnih programov in popisov za invest-programe in oddajo del
Evo d.o.o.
Slamnikarska cesta 14
1230 Domžale

Tel.: 01 721 31 64

GSM: 031 434 062
E-pošta: pavlin.evo@siol.net
Projektiranje vseh vrst električnih inštalacij,
strokovni nadzor, svetovanje